تنها ۲۲ درصد از افراد جامعه خبر می‌خوانند

۱۹ دی ۱۴۰۰ | ۱۴:۱۳ کد : ۴۰۴۷۳ اسلایدر ایران در آینه آمار گزارش ایرانی
نتایج به دست آمده از نظرسنجی مرکز آمار نشان می‌دهد تنها ۲۲.۳۸ درصد ایرانیان علاقه‌مند به پیگیری اخبار مختلف هستند.
تنها ۲۲ درصد از افراد جامعه خبر می‌خوانند

آگاهی مردم از اخبار و روزنامه‌ها می‌تواند هم اثرگذار و هم متأثر از تمایل افراد به خواندن اخبار باشد. توجه سهم بالاتری از افراد جامعه به موضوع خبر نشان‌دهنده حجم اهمیت موضوعات خبری بوده و بالاتر بودن مخاطبین در حوزه رسانه اثرگذاری اخبار را در این حوزه ارزیابی می‌کند.

از سوی دیگر سهم مطالعه مخاطبین از رسانه‌های فعال و موضوعات خبری، در حوزه سیاست‌گذاری‌های جراید خط دهی می‌کند.

در همین راستا در بررسی‌های منتشر شده از سوی مرکز آمار و نمونه‌گیری‌های انجام‌شده مشاهده می‌شود تنها ۲۲ درصد افراد جامعه توجهی به خواندن اخبار و موضوعات خبری دارند.
چند درصد از افراد جامعه خبر می‌خوانند؟

طبق نمونه‌گیری‌ای که مرکز آمار در سال ۹۹ انجام داده است به‌طورکلی تنها ۲۲.۳۸ درصد از افراد جامعه به روزنامه‌خوانی و پی گیری اخبار از طرق مختلف می‌پردازند؛ بنابراین ۷۷.۶۲ درصد مردم اخبار را پیگیری نکرده و از دانستن آن‌ها به هر نحوی پرهیز می‌کنند.

اما برای آن‌که موضوع را دقیق‌تر بررسی کنیم می‌توانیم از دو جنبه، پی گیر کنندگان اخبار را مورد مطالعه قرار دهیم. ابتدا از جنبه نوع دسترسی به اخبار و سپس موضوع خبر.
چند درصد روزنامه می‌خرند؟

در بررسی انجام شده در نمونه‌گیری مرکز آمار مشخص می‌شود در سال ۹۹ تنها ۳.۸۶ درصد افراد جامعه فقط اخبار خود را از طریق روزنامه‌های چاپی مطلع می‌شوند.

از سوی دیگر افرادی که تنها منبع خبری آن‌ها منابع الکترونیکی خبری بوده است ۱۳.۴۱ درصد جامعه بوده‌اند.

در سوی دیگر در این آمار‌ها مشاهده می‌شود افرادی که هم از جهت چاپی و هم از جهت الکترونیکی اطلاعات خبری را برداشت می‌کنند ۵.۱۱ درصد جامعه هستند.

جنبه دیگر بررسی‌ها بر سر نوع اخبار و موضوعات خبری است.
۶۰.۶ درصد اولویت اول خبر‌های سیاسی دارند

در بررسی‌های انجام شده مشخص شده است که خبر‌های اقتصادی را ۴۰.۴ درصد افرادی که روزنامه می‌خوانند مورد مطالعه قرار داده‌اند.

اما از این میان ۴۳.۱ درصد آن‌ها اولویت دومشان خبر‌های اقتصادی و ۳۱.۴ درصدشان اولویت اول آن‌ها موضوعات اقتصادی است.

در مورد خبر‌های سیاسی، اما مشاهدات به شکل دیگری بوده است.

در این میان مشاهده می‌شود ۴۰.۳ درصد از افرادی که خبر می‌خوانند خبر‌های سیاسی را نیز پی گیری می‌کنند.

از این میان ۶۰.۶ درصد آن‌ها اولویتشان خبر‌های سیاسی بوده و ۲۶.۷ درصدشان این دسته از خبر‌ها در اولویت دومشان قرار دارد.

در کل آمار‌های خبرخوانی در این سال مشاهده می‌شود اولویت مردم با خبر‌های سیاسی بوده و سپس مسائل اقتصادی در درجه‌بندی دوم قرار دارد.

با این حال در بین مخاطبین خبر‌ها گونه سایر اخبار (به غیر از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، ورزشی، بهداشت و درمان و حوادث) ۶۱ درصد هستند که بیشترین درصد مخاطب را در این دسته‌بندی داشته است.

text to speech icon

نظر شما :