مدیران

تعداد بازدید:۸۶۲

مهدی عباسی

مدیر کل دفتر مطالعات معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی

abbasi45@gmail.com

 


 

دکتر حسین محمدی فام
مدیر آمار و اطلاعات
 
 
دکتر علیرضا کلانتر مهرجردی
مدیر مطالعات راهبردی