ایران در آینه آمار

تحصیل‌کرده‌ها شبکه‌های صدا و سیما را کمتر تماشا می‌کنند
نتیجه یک پژوهش؛

تحصیل‌کرده‌ها شبکه‌های صدا و سیما را کمتر تماشا می‌کنند

پژوهش ها نشان می دهد که میانگین تماشای تلویزیون ایران در شبانه‌روز ۲.۹۸ ساعت است. همچنین با کاهش سن، افزایش تحصیلات، منزلت شغلی و پایگاه اقتصادی مدت زمان استفاده از تلویزیون ایران کمتر می‌شود. زنان بیشتر از مردان، خانه‌دارها بیشتر از دیگر گروه‌های فعالیت و متقابلاً افراد در حال تحصیل و شاغلان، کمتر از دیگران زمان برای تماشای تلویزیون ایران صرف می‌کنند.

ادامه مطلب
فقر دلیل افزایش نرخ ترک تحصیل دانش‌آموزان دوره متوسطه

فقر دلیل افزایش نرخ ترک تحصیل دانش‌آموزان دوره متوسطه

مرکز آمار ایران با هدف رصد وضعیت اجتماعی و فرهنگی کشور از فصل بهار سال ۱۳۹۹ اقدام به تهیه و انتشار نشریه "گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران" نموده است. سلامت نیوز: فقر دلیل افزایش نرخ ترک تحصیل دانش‌آموزان دوره متوسطه

ادامه مطلب
آسیب‌های اجتماعی در ایران
فرهنگ و جامعه ایران در آینه آمار

آسیب‌های اجتماعی در ایران

در این بخش، جدیدترین آمارهای مرتبط با آسیب‌های اجتماعی در ایران منتشر می‌شود. این آمار، همواره با انتشار آمارهای جدید، به روز خواهد شد.

ادامه مطلب
گردشگری در ایران
فرهنگ و جامعه ایران در آینه آمار

گردشگری در ایران

در این بخش، جدیدترین آمارهای مرتبط با گردشگری در ایران منتشر می‌شود. این آمار، همواره با انتشار آمارهای جدید، به روز خواهد شد. آخرین به روز رسانی این بخش، در روز ۱۹ فروردین ۱۳۹۹ بوده است.

ادامه مطلب
باسوادی در ایران
فرهنگ و جامعه ایران در آینه آمار

باسوادی در ایران

در این بخش، جدیدترین آمارهای مرتبط با سطح سواد در ایران منتشر می‌شود. این آمار، همواره با انتشار آمارهای جدید، به روز خواهد شد. آخرین به روز رسانی این بخش، در روز ۱۹ فروردین ۱۳۹۹ بوده است.

ادامه مطلب
مصرف کالاهای فرهنگی در ایران
فرهنگ و جامعه ایران در آینه آمار

مصرف کالاهای فرهنگی در ایران

در این بخش، جدیدترین آمارهای مرتبط با مصرف کالاهای فرهنگی در ایران منتشر می‌شود. این آمار، همواره با انتشار آمارهای جدید، به روز خواهد شد. آخرین به روز رسانی این بخش، در روز ۱۹ فروردین ۱۳۹۹ بوده است.

ادامه مطلب
آخرین آمار مطالعه در ایران
فرهنگ و جامعه ایران در آینه آمار

آخرین آمار مطالعه در ایران

در این بخش، جدیدترین آمارهای مرتبط با مطالعه و کتابخوانی در ایران منتشر می‌شود. این آمار، همواره با انتشار آمارهای جدید، به روز خواهد شد. آخرین به روز رسانی این بخش، در روز ۱۹ فروردین ۱۳۹۹ بوده است.

ادامه مطلب