کتاب ها

گزارش موج دوم دیدگاه مردم در خصوص کرونا
گروه افکارســنجی دفتــر طر ح‌های ملی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر کرد

گزارش موج دوم دیدگاه مردم در خصوص کرونا

گزارش نظرسنجی دیدگاه مردم در خصوص کرونا به همت گروه افکارسنجی دفتر طر ح‌های ملی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، خرداد ۹۹ منتشر شد.

ادامه مطلب
کتاب «سایه نویسی و اخلاق اصالت»

کتاب «سایه نویسی و اخلاق اصالت»

کتاب سایه نویسی و اخلاق اصالت نوشته جان سی.نپ و آزالیا ام . هولبرت و ترجمه احسان شاه قاسمی توسط سازمان انتشارات جهاددانشگاهی و با حمایت دفتر مطالعات فرهنگی منتشر شد.

ادامه مطلب