نشست ها

فناوریهای نوین ارتباطی و اطلاعاتی ( رسانه‌ها) و تغییرات سبک زندگی خانواده

فناوریهای نوین ارتباطی و اطلاعاتی ( رسانه‌ها) و تغییرات سبک زندگی خانواده

امروزه رسانه‌ها در خدمت بازنمایی واقعیت‌ها یا پدیده‌های انسانی و اجتماعی از جمله خانواده‌اند. این امر، تحولی اساسی در معنا، مفهوم و سبک‌های زندگی خانواده ایجاد کرده است. ه عبارتی همگام با تحولات فرهنگی اجتماعی در دهه‌های اخیر و ورود فناوریهای نوین ارتباطی و شکل‌گیری الگوهای ارزشی، نگرشی و رفتاری، تأثیرات فردی و اجتماعی مهمی بر خانواده گذشته به گونه‌ای که هویت‌یابی آن را با چالش‌های بسیاری روبه‌رو نموده است. جامعه شناسان، دیجیتالی شدن یا «‌الکترونیکی» شدن را فرایندی می‌دانند که انسان از طریق ابزارها، فنون و رسانه‌های دیجیتالی مانند شبکه اینترنت و رایانه به تولید، تکثیر، اشاعه و انتشار نمادها و معانی می‌پردازد و از طریق آن‌ها زندگی خود را سامان و معنا بخشیده و عادات بنیادین انسان‌ها در زمینه‌های مختلف را تغییر داده است.

ادامه مطلب
سواد رسانه‌ای چیست؟

سواد رسانه‌ای چیست؟

سواد رسانه چیزی است که روزانه به آن نیاز داریم چرا که رسانه‌ها در آنچه که می‌گویند صداقت ندارند و می‌خواهند از ما در تحقق منافع خود یعنی جلب نظر و تحکم ایدولوژی خود استفاده کنند.

ادامه مطلب
چه عواملی سبب انفعال در دانشگاه‌ها می‌شود؟

چه عواملی سبب انفعال در دانشگاه‌ها می‌شود؟

انفعال دانشگاه از جنبه‌های مختلف می‌تواند مورد بررسی قرار می‌گیرد، و خود انفعال دارای شاخص‌های متعددی است. اما اینجانب، موضوع انفعال دانشگاه را اکنون ازجنبه مدیریت دانش و مستندسازی تجربیات مد نظر دارم و با توجه به صحبت اولیه شما در خصوص انفعال دانشگاه در باب مستندسازی، در این راستا باید توجه داشت که در این مسیر تنها مستندسازی را در نظر داریم یا مستندسازی تجربیات مدنظر است.

ادامه مطلب
علت انفعال دانشجویان در دانشگاه‌ها

علت انفعال دانشجویان در دانشگاه‌ها

در دانشگاه فضای فعالیت برای همه به شرطی که در چهارچوب قانونی باشد، وجود دارد و ما بیش از هرچیزی نیاز به این داریم که تشکل‌های اسلامی با انجام فعالیت­ سازنده و مفید زمینه ارتقاء بینش و نگرش را که یکی از مهم­ترین دغدغه های مقام معظم رهبری است، در دانشجویان فراهم کنند.

ادامه مطلب