معرفی کتاب

پنج کتاب جدید در حوزه تاریخ و سیاست منتشر شد
از «پاپشاه» تا «تاریخ تفکر سیاسی چین»

پنج کتاب جدید در حوزه تاریخ و سیاست منتشر شد

پنج کتاب «ویلا اِربِل: جنگ جهانی دوم، فرار و خانه‌ای در فرانسه»، «۴۸ قانون قدرت»، «پاپشاه»، «تاریخ تفکر سیاسی چین» و «قانون اساسی آمریکا چقدر دموکراتیک است» از سوی نشر نیماژ منتشر شد.

ادامه مطلب
کتاب کرونا و جامعه ایران منتشر شد

کتاب کرونا و جامعه ایران منتشر شد

کتاب کرونا و جامعه ایران سویه‌های فرهنگی و اجتماعی به کوشش، محمد سلگی، داریوش مطلبی، اسماعیل غلامی پور در تابستان ۱۳۹۹ از سوی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر شد.

ادامه مطلب